ELEKTRON XİDMƏTLƏR

Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatı və ləğvi

Daşınmaz əmlak üzərində yüklülüyün qeydiyyatı və ləğvi

Əmlakın hərraclarla satışı

Əmək kollektivi üzvlərinə güzəştli satış

Dövlət əmlakının idarə edilməsi

Daşınmaz əmlakın kadastrı