ƏRİZƏ FORMALARI

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi üzrə ərizə formalarının nümunələri

 1. Kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin özəlləşdirməsi
 2. İcarəyə verilmiş daşınmaz dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi
 3. İstifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi
 4. Dövlət müəssisələrinin daşınar əmlakının özəlləşdirilməsi
 5. Yarımçıq tikililərin özəlləşdirilməsi
 6. Torpaq sahələrinin özəlləşdirilməsi
 7. Daşınmaz dövlət əmlakının icarəyə verilməsi üçün
 8. Dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin icarəyə verilməsi üçün
 9. Dövlət əmlakının inventarlaşdırılması və texniki pasportların tərtib edilməsi üçün
 10. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi ilə bağlı keçirilən hərraclarda iştirak etmək üçün

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə Ərizə Formalarının nümunələri

 1. Hüquqların dövlət qeydiyyatı haqqında (Alqı-satqı)
 2. Hüquqların dövlət qeydiyyatı haqqında (Bağışlama)
 3. Hüquqların dövlət qeydiyyatı haqqında (Vərəsəlik)
 4. İpotekanın dövlət qeydiyyatının aparılması
 5. İpotekanın dövlət qeydiyyatının ləğvi
 6. İpotekanın əlavə qeydiyyatı və sonrakı ipotekanın dövlət qeydiyyatının aparılması
 7. İpotekanın əlavə qeydiyyatı və sonrakı ipotekanın dövlət qeydiyyatının ləğvi
 8. İpoteka predmetinə tutmanın yönəldilməsi haqqında bildirişin dövlət qeydiyyatının aparılması
 9. İpoteka predmetinə tutmanın yönəldilməsi haqqında bildirişin dövlət qeydiyyatının ləğvi
 10. Lizinqin dövlət qeydiyyatının aparılması
 11. Lizinqin dövlət qeydiyyatının ləğvi
 12. Daşınmaz əmlak obyektinə ünvan verilməsi haqqında arayışın alınması
 13. Məhdudiyyət (yüklülük) haqqında dövlət reyestrindən arayış