İSTİFADƏ TƏLİMATLARI

Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatı və ləğvi

Daşınmaz əmlak üzərində yüklülüyün qeydiyyatı və ləğvi

Əmlakın hərraclarla satışı

Dövlət əmlakının idarə edilməsi

Daşınmaz əmlakın kadastrı