AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ

YANINDA ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT XİDMƏTİ

HƏRRACLARIN TƏŞKİLİ ÜZRƏ AUKSİON MƏRKƏZİ

ELEKTRON HƏRRAC SİSTEMİ